Ledelsesordning

Ledelsesordning

< Tilbage til Bestyrelsen

 

Banken har følgende ledelsesordning på baggrund af Lov om finansielle virksomheder § 80 c, stk. 2:


Bankens ledelse består af bestyrelse og direktion.
Banken er organiseret i forskellige afdelinger, som har en chef.
I enkelte større afdelinger findes en eller flere teamledere som i udgangspunktet refererer til en af afdelingscheferne.


• Banken har interne procedurer for relevante områder, hvori det fastlægges, hvordan Banken gennemfører og fører tilsyn med ledelsen. De interne procedurer består i politikker, der vedtages på bestyrelsesniveau og fastlægger instruks til direktion, samt forretningsgange, der vedtages af direktionen og fastlægger instruks for medarbejdere.
• Bankens compliance funktion gennemfører løbende kontroller og tilsyn med, at Bankens interne procedurer følges.
• Ledelsesniveauer og compliance funktionen har den nødvendige funktionsadskillelse, herunder adskillelse af opgaver i organisationen. Bankens risiko- og complianceansvarlige er organiseret som hver sin selvstændige funktion, som refererer direkte til såvel direktion som bestyrelse.
• Bankens bestyrelse har vedtaget en politik for interessekonflikter, der indeholder Bankens procedurer for forebyggelse af interessekonflikter.
Bankens bestyrelse har vedtaget en politik for risikostyring.
• Ovenstående sikrer effektiv og forsigtig ledelse af Banken.